European Non Stick Bipolar Forecps

European Non Stick Bipolar Forecps

CMI-804

CMI-804

chpreson,0.5mm ..

CMI-805

CMI-805

Mchpreson Angled,0.5mm..

CMI-806

CMI-806

Jeweller #5,0.5mm, 0.7mm ..

CMI-807

CMI-807

Jeweller #5 Angled,0.5mm, 0.7mm..

CMI-808

CMI-808

Adson, 12.0cm 1.0mm ..

CMI-809

CMI-809

Straight, 18.0cm.0.5mm, 1.0mm, 2.0mm ..

CMI-810

CMI-810

Straight, 18.0cm.0.5mm, 1.0mm, 2.0mm ..

CMI-811

CMI-811

0.5mm, 1.0mm, 2.0mm..

CMI-812

CMI-812

0.5mm, 1.0mm, 2.0mm ..

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)